English Vietnamese
E-MAIL :
TEL :0888 845 883 TEL :

Cán bộ chủ chốt

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY
1 HOÀNG ĐÔN DŨNG Chủ tịch HĐQT SCQC Group Thạc sĩ Xây dựng
2 THÂN ĐỨC QUỐC VIỆT Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc SCQC Thạc sĩ Xây dựng
3 NGUYỄN HỮU PHÚC Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thạc sĩ Xây dựng
4 HUỲNH CHÁNH THIÊN Cố vấn cấp cao tại SCQC Group Giáo sư
5 LÊ TRƯỜNG GIANG Phụ trách P.Tổ chức thi công và QLDA Thạc sĩ Xây dựng
6 NGUYỄN HOÀNG THÁI Phụ trách P.Kế hoạch kinh doanh và QLKT, Thành viên BKS Kỹ sư Xây dựng
7 PHAN ANH TUẤN KIỆT Phụ trách kế toán Cử nhân Kiểm toán
8 PHÙNG NGỌC THÙY AN Văn phòng – Tài vụ Cử nhân Kinh tế
9 PHAN KỲ NAM Cổ đông, Trưởng ban tổ chức SCQC Kỹ sư điện
10 HUỲNH CÔNG NGỌC Cổ đông, Giám đốc SCQC4 Kỹ sư Xây dựng
11 PHAN THỊ THU Cổ đông, Trưởng BKS, Trưởng kế toán tài vụ SCQC Cử nhân Kinh tế
12 NGUYỄN MINH KHÁNH Cổ đông, Giám đốc trung tâm Kiểm định 2 - SCQC Thạc sĩ Xây dựng
13 BÙI VĂN BẢO Cổ đông, Tổng giám đốc SCQC2 Thạc sĩ Xây dựng
14 NGUYỄN VĂN TRUNG Cổ đông, Phó giám đốc SCQC1 Kỹ sư Xây dựng
15 NGUYỄN BẢO QUỐC THUẦN Cổ đông, Giám đốc SCQC1 Kỹ sư Xây dựng
16 NGUYỄN AN KHÊ Cổ đông, Thành viên BKS, Trưởng phòng Thí nghiệm SCQC Thạc sĩ Xây dựng
17 LƯƠNG ANH TUẤN Cổ đông, Cán bộ kỹ thuật trung tâm Kiểm định 2 - SCQC Kỹ sư Xây dựng
18 VŨ VĂN MINH Cổ đông, Cán bộ kỹ thuật SCQC1 Kỹ sư Xây dựng
19 PHAN XUÂN NHẬT Cổ đông, Phó giám đốc trung tâm Kiểm định 2 - SCQC Thạc sĩ Xây dựng
20 NGUYỄN ĐÌNH HỒNG DƯƠNG Cổ đông, Cán bộ kỹ thuật Phòng thí Nghiệm SCQC Kỹ sư Xây dựng
21 HOÀNG THỊ HẢI ANH Cổ đông, Trưởng ban kế hoạch kinh doanh SCQC Thạc sĩ Xây dựng
22 TRẦN TIẾN ĐỆ Cổ đông, Phó tổng giám đốc SCQC Kỹ sư Xây dựng
23 NGUYỄN THỊ DUNG Cổ đông, Giám đốc Văn phòng Thẩm tra thiết kế - dự toán Thạc sĩ Xây dựng
24 LÂM NGUYÊN HẢO Cổ đông, Cán bộ kỹ thuật SCQC1 Kỹ sư Xây dựng
25 NGUYỄN THỊ BÉ HIỀN Cổ đông, Thư ký công trường SCQC1 Cử nhân Kinh tế
26 DƯƠNG VŨ KIM LUÂN Chủ trì khảo sát Kỹ sư Trắc địa
27 PHAN TRẦN VIỆT HẢI Chủ trì kiến trúc Kiến trúc sư
28 TRẦN NHẬT TIẾN Chỉ huy trưởng Kỹ sư Xây dựng
29 VĂN CÔNG TUẤN VŨ Chỉ huy trưởng Kỹ sư Xây dựng
30 VŨ NHẬT NGUYÊN Chủ trì M.E Kỹ sư M.E
31 HỒ HẢO Trưởng phòng Quản lý dự án Kỹ sư xây dựng
32 TRẦN DUY QUANG Kỹ sư giám sát trưởng điện Kỹ sư điện
33 NGUYỄN TƯỜNG GIANG Chủ nhiệm thiết kế - thẩm tra  Kỹ sư xây dựng
34 PHAN TRỌNG NGUYÊN Chủ trì kiểm định  Kỹ sư xây dựng
35 TRẦN QUỐC ANH Chủ trì kiểm định  Kỹ sư xây dựng
36 NGUYỄN ANH QUỐC Kỹ sư giám sát trưởng  Kỹ sư xây dựng
37 NGUYỄN VĂN KHÁNH Kỹ sư giám sát trưởng  Kỹ sư xây dựng
38 TRẦN HỮU BẰNG Kỹ sư giám sát trưởng  Kỹ sư xây dựng
39 THIỀU HÀ KHÁNH DUY Kỹ sư giám sát trưởng  Kỹ sư xây dựng
40 TRẦN NGỌC TÂM Kỹ sư giám sát trưởng  Kỹ sư xây dựng
41 NGUYỄN THỤY SONG TRÀ Cán bộ kỹ thuật Kiến trúc sư
42 TRẦN THỊ BĂNG TÂM Cán bộ kỹ thuật Kỹ sư xây dựng
43 NGUYỄN ANH TUẤN Cán bộ kỹ thuật Kỹ sư xây dựng
44 NGUYỄN ĐỨC THỊNH Cán bộ kỹ thuật Kỹ sư kỹ thuật điện – điện tử
45 PHẠM ANH HÀO Cán bộ kỹ thuật Kiến trúc sư
46 BÙI VĂN KHẢI Cán bộ kỹ thuật Kỹ sư điện
sitemap

BACK TO TOP