English Vietnamese
E-MAIL :
TEL :0888 845 883 TEL :

Cán bộ chủ chốt

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY
HOÀNG ĐÔN DŨNG Chủ tịch HĐQT SCQC Group Thạc sĩ Xây dựng
PHAN XUÂN NHẬT Tổng Giám đốc SHC Thạc sĩ Xây dựng
THÂN ĐỨC QUỐC VIỆT Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc SCQC Thạc sĩ Xây dựng
HUỲNH CHÁNH THIÊN Cố vấn cấp cao tại SCQC Group Giáo sư
PHAN ANH TUẤN KIỆT Kế toán trưởng Cử nhân Kiểm toán
NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU Văn phòng – Tài vụ Kế toán doanh nghiệp
TRẦN NHẬT TIẾN Chỉ huy trưởng Kỹ sư Xây dựng
NGÔ VŨ TRUNG THÀNH Cán bộ kỹ thuật Cơ khí
PHAN PHƯƠNG PHI Cán bộ kỹ thuật Kỹ sư xây dựng
TRỊNH VIỆT ÂN Cán bộ kỹ thuật Kỹ sư xây dựng
NGUYỄN QUANG ĐẠT Cán bộ kỹ thuật Kỹ sư xây dựng
VÕ THÀNH DANH Văn phòng – Tài vụ Cử nhân kế toán
PHAN KỲ NAM Cổ đông, Trưởng ban tổ chức SCQC Kỹ sư điện
HUỲNH CÔNG NGỌC Cổ đông, Giám đốc SCQC4 Kỹ sư Xây dựng
PHAN THỊ THU Cổ đông, Trưởng BKS, Trưởng kế toán tài vụ SCQC Cử nhân Kinh tế
NGUYỄN MINH KHÁNH Cổ đông, Giám đốc trung tâm Kiểm định 2 - SCQC Thạc sĩ Xây dựng
BÙI VĂN BẢO Cổ đông, Tổng giám đốc SCQC2 Thạc sĩ Xây dựng
NGUYỄN VĂN TRUNG Cổ đông, Phó giám đốc SCQC1 Kỹ sư Xây dựng
NGUYỄN BẢO QUỐC THUẦN Cổ đông, Giám đốc SCQC1 Kỹ sư Xây dựng
NGUYỄN AN KHÊ Cổ đông, Thành viên BKS, Trưởng phòng Thí nghiệm SCQC Thạc sĩ Xây dựng
NGUYỄN HOÀNG THÁI Thành viên BKS Kỹ sư Xây dựng
LƯƠNG ANH TUẤN Cổ đông, Cán bộ kỹ thuật trung tâm Kiểm định 2 - SCQC Kỹ sư Xây dựng
VŨ VĂN MINH Cổ đông, Cán bộ kỹ thuật SCQC1 Kỹ sư Xây dựng
PHAN XUÂN NHẬT Cổ đông, Phó giám đốc trung tâm Kiểm định 2 - SCQC Thạc sĩ Xây dựng
NGUYỄN ĐÌNH HỒNG DƯƠNG Cổ đông, Cán bộ kỹ thuật Phòng thí Nghiệm SCQC Kỹ sư Xây dựng
HOÀNG THỊ HẢI ANH Cổ đông, Trưởng ban kế hoạch kinh doanh SCQC Thạc sĩ Xây dựng
TRẦN TIẾN ĐỆ Cổ đông, Phó tổng giám đốc SCQC Kỹ sư Xây dựng
NGUYỄN THỊ DUNG Cổ đông, Giám đốc Văn phòng Thẩm tra thiết kế - dự toán Thạc sĩ Xây dựng
LÂM NGUYÊN HẢO Cổ đông, Cán bộ kỹ thuật SCQC1 Kỹ sư Xây dựng
NGUYỄN THỊ BÉ HIỀN Cổ đông, Thư ký công trường SCQC1 Cử nhân Kinh tế
DƯƠNG VŨ KIM LUÂN Chủ trì khảo sát Kỹ sư Trắc địa
PHAN TRẦN VIỆT HẢI Chủ trì kiến trúc Kiến trúc sư
VŨ NHẬT NGUYÊN Chủ trì M.E Kỹ sư M.E
HỒ HẢO Trưởng phòng Quản lý dự án Kỹ sư xây dựng
TRẦN DUY QUANG Kỹ sư giám sát trưởng điện Kỹ sư điện
NGUYỄN TƯỜNG GIANG Chủ nhiệm thiết kế - thẩm tra  Kỹ sư xây dựng
PHAN TRỌNG NGUYÊN Chủ trì kiểm định  Kỹ sư xây dựng
TRẦN QUỐC ANH Chủ trì kiểm định  Kỹ sư xây dựng
NGUYỄN ANH QUỐC Kỹ sư giám sát trưởng  Kỹ sư xây dựng
NGUYỄN VĂN KHÁNH Kỹ sư giám sát trưởng  Kỹ sư xây dựng
TRẦN HỮU BẰNG Kỹ sư giám sát trưởng  Kỹ sư xây dựng
THIỀU HÀ KHÁNH DUY Kỹ sư giám sát trưởng  Kỹ sư xây dựng
TRẦN NGỌC TÂM Kỹ sư giám sát trưởng  Kỹ sư xây dựng
PHẠM ANH HÀO Cán bộ kỹ thuật Kiến trúc sư
BÙI VĂN KHẢI Cán bộ kỹ thuật Kỹ sư điện
sitemap

BACK TO TOP