English Vietnamese
E-MAIL :
TEL :0888 845 883 TEL :

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

[TẢI VỀ] TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN SHC NĂM 2023

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023

 

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Safe House trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 như sau:

– Thời gian tổ chức:    15h00 ngày 10 tháng 04 năm 2023

– Địa điểm:                 Hội trường SCQC -  25 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM

– Đối tượng tham dự: Cổ đông Công ty CP Xây dựng Safe House  

– Nội dung xem xét thông qua: 

  • Thông qua báo cáo của HĐQT về Tình hình hoạt động của Công ty SHC năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.
  • Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty SHC
  • Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty SHC trong năm 2022.
  • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
  • Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
  • Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

 

Trân trọng.

 

                                                                             

 

-

 
Ngày cập nhật 2023/03/15 Tác giả: SHC
Têncủa bạn:


Ý kiến của bạn: Chú ý: Không hỗ trợ HTML !

Đánh giá: Tệ           Tốt

Vui lòng nhập số vào ô bên dưới:

Reload

Từ khóa:
sitemap

BACK TO TOP