English Vietnamese
E-MAIL :
TEL :0888 845 883 TEL :

Hội Đồng Quản Trị

Ông Hoàng Đôn Dũng 
Chủ tịch HĐQT
 

Thạc sĩ quản lý dự án (AIT)

Kỹ sư xây dựng
Kỹ sư ASEAN
Kỹ sư kết cấu (đăng ký)

Kỹ sư xây dựng (đăng ký)

Là kỹ sư xây dựng giàu kinh nghiệm, có thâm niên trong công tác thiết kế, tốt nghiệp kỹ sư xây dựng từ năm 1977, và được đào tạo cao học tại AIT (cao học quản lý dự án, 2009) và Úc (1990), ông có gần 35 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng, thủy lợi.

Ông có sở thích du lịch, chơi golf.

Ông có thể sử dụng tiếng Việt (mẹ đẻ), tiếng Anh và tiếng Hoa.

 


Ông Thân Đức Quốc Việt
Thành viên HĐQT 

 

Kỹ sư xây dựng DD và CN

Ông có thể sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh.

 


Ông Nguyễn Hữu Phúc

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Thạc sĩ quản lý dự án (AIT)

Kỹ sư xây dựng
Kỹ sư ASEAN
Kỹ sư kết cấu (đăng ký)

Kỹ sư xây dựng (đăng ký)

Là kỹ sư xây dựng giàu kinh nghiệm, có thâm niên trong công tác thiết kế, giám sát, quản lý dự án, và được đào tạo cao học tại AIT (cao học quản lý dự án, 2009), ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng, thủy lợi.

Ông có sở thích du lịch, chơi golf.

Ông có thể sử dụng tiếng Việt (mẹ đẻ), tiếng Anh.

sitemap

BACK TO TOP